Изследвания показват важността и ползите от изучаването на предприемачество от раннна възраст


Предприемческият старт при децата не само повишава техния стандарт на живот, но и стимулира икономическото развитие.

Редица изследвания показват важността и ползите от изучаването на предприемачество от раннна възраст.

Изследване проведено от Карл Елър в университета в Аризона през 2000г. , от 250 студента взели участие в изследването, студентите изучаващи предприемачество, показват по-добри възможности да се справят и възприемат нови бизнес идеи и желаят да работят за себе си. Годишния доход на тези студенти е 27% по-висок и притежават 62% повече средства и са по-щастливи, като работят за себе си.
  

При едно друго изследване в град Ифран в Мароко, вземат участие деца на възраст 11-12 години, се забелязва значително подобряване на тяхната самоефективност само в рамките на няколко месеца.

Когато говорим за техники за преподаване в обучението могат да бъдат дискотирани два подхода:
  • традиционен, който е свързан с препредаването на информация.
  • активен, конструктивен и целно-ориентиран подход. 
При него учениците са ангажирани в изгражаднето на своето знанието, събиране, анлазиране, обаботка и структуриране на информация. Този подход се базира на учене чрез опит, преживяване, при което учащите са ангажирани да изграждат и имат притежание на това, което изучават.

Изучаването на предприемчаесто от ранна възраст осигурява на децата допир с предприемаческите среди и допринася за изграждането у тях на предприемачески дух, а това от своя страна може да доведе в бъдеще тези деца да изберат предприемаческа кариера.

Според Бекър , има връзка между образованието и човешкия капитал. Подобряването на образованието води до подобряване качеството на чоешкия капитал и алтернативно, до подобряване на живота на хората. От своя страна инвестирането в човешкия капитал води до икономически растеж.

Детството е предпочитаното време , за да бъдат засяти семената на позитивното отношение към предприемачеството, а също така и на възприемане на адекватни знания по предприемаество.

Предприемачеството може да бъде формирано от ранна възраст чрез релевантни и адекватни упражнения.

Уидад казва , че докато учащите прогресират в тяхното обучение от ранните училищни години до гимназията , техният интерес в предприемачеството трябва да бъде потдържан, за да им помогне да станат зрели, отговорни и добре подготвени за бъдещето. Във връзка с това е важно децата да имат възможности за достъп до предприемаческа дейност от ранните възраст. Достъпът и участието в предприемаческа дейност и обучение, благоприятства не само учениците, като увеличава техние възможности за финансова независимост в бъдеще, достойноство и себеуважение, но също така благоприятства самата държава на макро ниво, чрез осигуряване на икономически растеж и заетост на младите хора.

По-подробно за тези и други изследвания можете да прочете последвайки следните линкове:  Global Journal of Management and Business Research и SAGE Journals 


MINIBOSS GLOBAL

ON-LINE TELEVIDENIE

Online store MINIBOSS