Най-важните неща за успеха и добиването на умения, които превръщат обучението в MiniBoss Business School в крайно ефективно и полезно начинание.


    В системата на MiniBoss International Business School съществуват много иновативни и дори патентовани компоненти, които превръщат обучението при нас в крайно ефективно и полезно начинание. Но безспорно най-отличителното и едно от най-важните неща за успеха и добиването на умения при нас, това са нашите 3 ежегодни Форума за представяне на проекти. 

Колкото и да е добра теорията , дори в нейната практична и игрова форма, колкото и много да научават един от друг учениците ни, трябва да имаме крайна цел всяка от 8те години на обучение. Тази крайна и изключителна мотивираща, позитивно притеснителна за децата , но основополагаща в техния живот цел е Световното Първенство по Детско и Тийнейджърско предприемачество. За нашите ученици е силно препоръчително да присъстват на 3 събития всяка учебна година. Винаги ги насърчаваме да вземат участие, да изграждат проекти, да участват в различни роли. 

Ето няколко причини защо:

1. Реален опит

Теорията и дори създаването на първоначална идея са важни, но истинското прилагане, печеленето на пари, подкрепа от бизнесмени, борбата за първите места , успехите и провалите са най-добрите учители. Защо иначе ще се опита лидера на една група да спаси отбора си от разпадане и как да го направи? Защо ще мисли финасовият директор на отбора за потенциални инвестиции и ефективни разходи, ако не очаква такива реално? ... Опита на децата в истинския свят на предприемачеството е абсолютно безценен.

2. Среда от целеустремени връстници

Колкото и да повтаряме, колкото и да сме на правилното ниво на разговор и колкото и опит да споделяме, ние учителите сме само малка част от мотивацията на учениците. Няма по-добра мотивация от това да видиш как твоите връстници създават нещо добро, оформят малки детайли в презентацията си, репетират всяка фраза с цел да са на челните места. Може би ти играеш междувременно на телефона си и си почиваш понеже си „малко уморен“ ( истинска случка). По-ефективна среда от тази на Световното Първенство за личностното развитие на едно дете или един тийнейджър едва ли може да се намери.

3. Подкрепа от обществени и бизнес лидери

MiniBoss Business School е повече от училище, ние сме среда и култура на предприемачество. Винаги се стремим да привличаме освен родителите и други местни успешни лидери на бизнеси или различни сфери на обществото. Защо? За да оградим децата с примери за практичен успех, различни перспективи, съвети, умения, идеи и разбира се - чрез нашите Форуми - финансова и материална подкрепа. Всеки от нашия Бизнес съвет е готов да сподели опита си с децата. Още повече , правят го с огромно желание и сърдечност, от която децата разбират, че света не е срещу тях. Напротив, видиш ли възможност, имаш ли идея, има кой да те подкрепи! Какви невероятни хора срещаме в този процес!

4. Международен обмен

MiniBoss Business School вече е на няколко континента и в най-разнообразни части на света. От Австралия, през Югоизточна и Централна Азия, Русия, Източна и Западна Европа, все повече култури влизат в нашата система. Децата имат уникален шанс да се запознаят с тези различни от тях деца, да разберат какви са приликите и разликите, как изглежда изграждането на бизнес в друга среда и още много. Денят на нациите, където всички представяме страната си чрез традиции, ястия, носии и песни, само допринася за разширяването на мирогледа на децата, както и съзнанието им като едно цяло, общо човечество.


Вече преминахме през 2-те първи стъпки , Старт-Ъп Форум и Национално Първенство. Адаптирахме обучението си онлайн, като макар и не на четири очи , успяхме да включим повече хора на едно място от когато и да е било. 

Последната и най-важна стъпка на учебна година 2019/2020 се проведе - от 5ти до 11ти Юли. 
111 отбори от целия свят се състезаваха за челните места, този път онлайн. 

Световното първенство е кулминацията на усилията на децата, сцената, където те показват развитието си и научават някои от най-важните уроци в живота си. Основа за успех на всички наши участници!

Драг читател, чакаме ви при нас , за да усетите всичката тази емоция и да се докоснете до колосалното влияние на предприемачеството върху развитието на бъдещите лидери.

MINIBOSS GLOBAL

ON-LINE TELEVIDENIE

Online store MINIBOSS