Профила на идеалния за нас преподавател MiniBoss


Когато чуем думата учител , често си предстаяме класна стая, черна ( или бяла за по-младите) дъска, доста деца в час и традиционните методи за преподаване и дисциплина. 

Образованието обаче , както и учителството нито започва нито завършва в класната стая. 

С тази идея, както и с целта ни да учим децата на уменията за тяхното успещно бъдеще, ние от MiniBoss създаваме профила на идеалния за нас преподавател.

Думите , които също тъка ръководят нашия избор идват от Бразилския философ и образовател Паулу Фрейре : 

« Не мога да бъда учител, без да покажа кой всъщност съм аз» 

Освен информация и знание , ние учим децата да разпознават и използват възможности, да работят ползотворно със съратницте си,да раждат и развиват идеи, да СЪЗДАВАТ. За това нашите образователи трябва да са извървели този път, било то чрез ръководни позиции в компании, собствени или споделени бизнеси, социални проекти и други реални и измерими постижения. 

Опита и желанието, както и умението за работа с деца разбира се е основоположен фактор, без който работата просто няма да е успешна. 

Допълнителното педагогическо и психологическо образование, както и умение за коучинг или поне правилната нагласа и инстинки да помагаш, а не взимаш решения вместо учениците си е огромен бонус за затваряне на кръга от умения. 

Имайки ясна фирмена култура, имайки също толкова ясна идея за основите на перфектния образовател при нас, ние успяваме да създадем една среда , където децата не просто се учат а разцъфтяват в невероятни, умели, силни личности – лидери на своята общонст и общество.

В следващите дни ще ви запознаем с екипите ни , а ако вие разпознавате в думите ни свой познат, който иска да бъде част от нещо найстина значимо, моля препоръчайте ни този човек. 
За него/нея винаги ще има място в нашето семейство.


MINIBOSS GLOBAL

ON-LINE TELEVIDENIE

Online store MINIBOSS