УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСИТЕ. ЗАЩО ДА ПРИВЛИЧАМЕ ДЕЦАТА КЪМ ТОЗИ ПРОЦЕСУправлението на финансите не е от предметите, които се изучават в училище, а е изключително важно.

    Основната отговорност за финансово възпитание на децата се пада на родителите. 

Изследвания показват важността и ползите от изучаването на предприемачество от раннна възраст


Предприемческият старт при децата не само повишава техния стандарт на живот, но и стимулира икономическото развитие.

Редица изследвания показват важността и ползите от изучаването на предприемачество от раннна възраст.

Изследване проведено от Карл Елър в университета в Аризона през 2000г. , от 250 студента взели участие в изследването, студентите изучаващи предприемачество, показват по-добри възможности да се справят и възприемат нови бизнес идеи и желаят да работят за себе си. Годишния доход на тези студенти е 27% по-висок и притежават 62% повече средства и са по-щастливи, като работят за себе си.
  

MINIBOSS GLOBAL

ON-LINE TELEVIDENIE